CONDITII GENERALE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sunt de acord in mod expres ca, prin completarea datelor mele personale pe site-ul Broker de Credite (denumita in continuare “Broker”), acestea sa intre in baza de date a Brokerului si ca datele mele personale sa fie prelucrate de Broker conform prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in scopul furnizarii de informatii despre produsele si serviciile apartinand Broker de Credite. Conform cerinţelor Regulamentului nr. 679/2016, Brokerul are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o altă persoană.

Datele nu vor fi dezvaluite decat tertelor parti agreate de Broker si care vor actiona in calitate de imputerniciti, conform Regulamentului nr. 679/2016 si exclusiv in scopurile mentionate prin prezentul. Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele. Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea furnizarii informatiilor solicitate.

Informaţiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator in scopurile mentionate in prezentul.

Conform Regulamentului nr. 679/2016, beneficiati de: (i) dreptul de informare cu privire la datele personale si la entitatile sau categoriile de entitati carora le pot fi comunicate aceste date, precum si scopurile si metodele prelucrarii, (ii) dreptul de a obtine actualizarea, rectificarea, integrarea, stergerea, anonimizarea sau blocarea datelor cu caracter personal, (iii) dreptul de a obtine de la Broker de Credite la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate de Broker, (iii) dreptul de a obiecta in totalitatea sau partial, pe motive legitime, la procesarea datelor cu caracter personal, (iv) de a obiecta in mod gratuit la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru transmiterea de materiale publicitare, in urma primirii fiecarui sau a oricarui mesaj, (v) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, (vi) dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si justitiei. Aveti, de asemenea, dreptul de a va opune, in mod gratuit si fara nicio justificare, la prelucrarea datelor personale in scopuri de marketing direct. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Broker de Credite, Galați, Str. Brăilei nr. 31 et. 3 cam E3.12.

Daca unele dintre datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactati prin intermediul sectiunii “Contact” din site.

Broker de Credite nu poate garanta / controla actualitatea / exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terti, la care se face trimitere pe site-ul Broker de Credite.

Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continutului materialelor prezentate pe acest site, de catre orice persoana, fara acordul scris prealabil al Broker de Credite.

Procedura de utilizare a datelor personale

Va informam despre politica de utilizare a datelor personale de catre Broker de Credite, pentru a va ajuta sa intelegeti modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre Broker de Credite, in calitate de operator sau de persoana imputernicita, in conformitate cu Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, precum si a legislatiei secundare in materie, pe care le utilizeaza in desfasurarea activitatii curente si in indeplinirea obiectului de activitate.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, in calitate de operator suntem responsabili pentru a decide modalitatea in care detinem si prelucram datele personale si, in conformitate cu legile privind protectia datelor cu caracter personal, suntem obligati sa va comunicam prezenta Politica de utilizare a datelor personale.

Broker de Credite prelucreaza datele personale furnizate si/sau solicitate pentru a ajuta clientii in accesarea de servicii si produse de creditare oferite de catre institutii de credit si institutii financiare nebancare, inclusiv pentru verificarea de catre institutiile de credit cu care colaboreaza a documentelor necesare pentru evaluarea bonitatii clientilor.

Va rugam sa aveti in vedere ca (i) datele cu caracter personal reprezinta informatiile care identifica o persoana fizica sau care o fac cel putin identificabila si (ii) prelucrarea datelor cu caracter personal, reprezinta orice operatiune asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, vizualizarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea stergerea sau distrugerea.

Website-ul Broker de Credite si confidentialitatea datelor

Broker de Credite respecta confidentialitatea vizitatorilor site-ului www.brokerdecredite.ro, precum si a persoanelor ale caror date le prelucreaza si protejeaza informatiile privitoare la persoane identificabile („date cu caracter personal”) care sunt furnizate in legatura cu site-ul.

In momentul in care vizitati si navigati pe site-ul www.brokerdecredite.ro sau când comunicati cu Broker de Credite prin intermediul site-lui, brokerdecredite.ro inregistreaza numai informatiile pe care dumneavoastra ni le oferiti in mod voluntar.

In ceea ce priveste fiecare vizita pe site-ul www.brokerdecredite.ro, vom colecta automat urmatoarele informatii:

  • informatii tehnice: tipul si versiunea browserului, tipurile si versiunile de plug-in de browser, sistemul de operare si platforma
  • informatii despre vizita dumneavoastra din cookie-uri si nu numai, prin si de pe site-ul nostru (inclusiv data si ora, paginile pe care le-ati vizualizat, timpul de raspuns al paginii, erorile de descarcare, durata vizitelor la anumite pagini, clicuri).

Site-ul www.brokerdecredite.ro poate include link-uri catre alte website-uri asupra carora Broker de Credite nu are niciun control. Broker de Credite nu este responsabila de politicile privind confidentialitatea sau de practicile cu privire la datele cu caracter personal a altor website-uri. In situatia in care accesati aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, va rugam sa consultati politicile de confidentialitate ale acestor site-uri pentru a putea intelege in ce mod colecteaza, utilizeaza si comunica informatiile dumneavoastra.

Informatiile pe care le prelucram

Datele cu caracter personal furnizate de catre Dumneavoastra (nume, prenume, adresa de email, locatie) pot sta la baza studiilor realizate de Broker de Credite, inclusiv cu privire la comportamentul general al persoanelor care au accesat site-ul www.brokerdecredite.ro (numarul de vizite, timp mediu petrecut, pagini vizitate, precum si alte statistici generale referitoare la vizitatori), dar si in special pentru contactarea dumneavoastra in vederea stabilirii unei relatii de colaborare.

In cazul in care persoanele vizate refuza sa furnizeze anumite categorii de date cu caracter personal sau isi exercita drepturile de stergere, restrictionare, opozitie, in conditiile prevazute de lege, este posibil ca Broker de Credite sa nu poata indeplini scopurile de prelucrare prezentate in prezenta Politica de utilizare a datelor cu caracter personal.

Termenii prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre Broker de Credite in baza urmatoarelor temeiuri legale: indeplinirea obligatiilor legale si contractuale ale Broker de Credite sau indeplinirea intereselor legitime ale Broker de Credite in contextul realizarii obiectului sau de activitate.

In masura in care este necesar, in conditiile legii, Broker de Credite va solicita consimtamantul persoanelor vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. In aceasta situatie, consimtamântul exprimat de persoanele vizate poate fi retras in orice moment, fara a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare efectuate inaintea retragerii.

Persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Broker de Credite prelucreaza datele cu caracter personal ale urmatoarelor categorii de persoane fizice: angajati, candidati in vederea angajarii, intermediari, clienti si potentiali clienti persoane fizice, membrii de familie ai clientilor, reprezentanti legali ai clientilor persoane juridice, beneficiari reali ai clientilor persoane fizice, persoane fizice implicate in activitatea partenerilor contractuali persoane juridice ai Broker de Credite, persoane fizice imputernicite de catre clienti, prestatori de servicii persoane fizice, terti garanti persoane fizice, evaluatori externi pentru bunurile detinute de proprietari persoane fizice si/sau reprezentantii legali ai proprietarilor persoane juridice, brokeri de asigurari.

Cum utilizam si comunicam datele cu caracter personal procesate de catre Broker de Credite

Datele cu caracter personal pe care le colectam sunt prelucrate pentru indeplinirea urmatoarelor scopuri: (i) executarea contractelor incheiate de Dumneavoastra cu Broker de Credite, precum si pentru derularea oricaror raporturi juridice stabilite intre Broker de Credite si Dumneavoastra, (ii) prevenirea fraudelor, (iii) contactarea de catre un broker Broker de Credite in vederea oferirii de informatii detaliate despre serviciile oferite de Broker de Credite si serviciile/produsele de creditare oferite de institutii de credit, (iv) scopuri de marketing direct, publicitate prin intermedierea/promovarea celor mai potrivite produse si servicii pentru nevoile dumneavoastra  prin realizarea unui profil, (v) scopuri de marketing simplu, efectuarea de sondaje cu privire la activitatea Broker de Credite si a tertilor parteneri contractuali, (vi) evaluarea eligibilitatii clientilor si potentialilor clienti ai institutiilor de credit in vederea acordarii de catre acestea a unor produse si servicii bancare standard sau personalizate, (vii) consultarea informatiilor inregistrate pe numele clientilor/potentialilor clienti in baza de date a Biroului de Credit de catre oricare participant la Sistemul Biroului de Credit, la solicitarea institutiilor de credit in vederea transmiterii ofertelor de finantare, (viii) pastrarea si arhivarea documentatiei contractuale si/sau ale altor documente ce contin date cu caracter personal, (ix) audit intern/extern, (xi) constatarea, exercitarea sau apararea unor drepturi ale Broker de Credite in instanta, precum si constituirea de probe in acest sens.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Broker de Credite poate sa dezvaluie anumite categorii de date cu caracter personal catre urmatoarele categorii de destinatari: persoana vizata si/sau reprezentantii sai legali, reprezentantii Broker de Credite, furnizorii de servicii ai Broker de Credite, societati afiliate Broker de Credite, autoritati judecatoresti sau alte autoritati publice de orice tip, institutii de credit, birouri de credit, societati de asigurare si reasigurare, agentii imobiliare, evaluatori, alti parteneri contractuali si/sau imputerniciti ai Broker de Credite.

>Transferul datelor cu caracter personal

In vederea indeplinirii scopurilor mai sus-mentionate este posibila transferul de catre Broker de Credite a anumitor sau a tuturor categoriilor de date cu caracter personal in afara Romaniei, in state din cadrul UE. In  situatia in care transferul datelor are loc catre state terte, Broker de Credite isi va intemeia transferul datelor cu caracter personal pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene pentru a asigura mentinerea standardelor de securitate aplicabile in materie, conform dispozitiile legale. Totodata, in masura in care este necesar, in conditiile prevazute de lege, Broker de Credite va solicita consimtamântul dumneavoastra cu privire la transferul datelor cu caracter personal catre state terte.

Durata prelucrarii datelor

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, Broker de Credite va prelucra datele cu caracter personal pe durata executarii relatiilor contractuale, precum si ulterior incetarii contractelor, in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare la dispozitiile legale cu privire la arhivare.

Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate beneficiaza, in conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal de urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care se considera necesar.

Persoanele vizate isi pot exercita dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opozitie si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate prin transmiterea catre Broker de Credite, a unei cereri scrise (in format letric/electronic prin email), insotita de o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

Este posibil sa fie nevoie sa solicitam informatii specifice de la dumneavoastra pentru a ne ajuta sa va confirmam identitatea si sa va asiguram dreptul de a va accesa datele dumneavoastra personale (sau de a va exercita oricare dintre celelalte drepturi ale dumneavoastra). Aceasta este o masura de securitate pentru a se asigura ca datele cu caracter personal nu sunt divulgate niciunei persoane care nu are dreptul sa o primeasca. De asemenea, va putem contacta pentru a va solicita informatii suplimentare in legatura cu solicitarea dumneavoastra de a accelera raspunsul nostru.

Incercam sa raspundem tuturor solicitarilor legitime in decurs de o luna. Ocazional, poate sa dureze mai mult de o luna daca solicitarea dumneavoastra este deosebit de complexa sau ati facut mai multe solicitari. In acest caz, va vom anunta si va vom tine informati cu privire la stadiul solicitarilor.

Va informam totodata ca puteti sa ne solicitati sa va transmitem mesaje de marketing in orice moment, urmând link-urile de renuntare la orice mesaj de marketing trimis catre dumneavoastra sau sa ne contactati la adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. in orice moment.

Modificarile aduse acestei Politici de utilizare a datelor personale

In situatia in care Politica de Utilizare a Datelor Personale se va modifica, Broker de Credite va publica pe aceasta pagina o versiune actualizata a politicii. Prin consultarea frecventa a acestui site puteti sa va asigurati ca aveti cunostinta permanent despre activitatile de prelucrare intreprinse de catre Broker de Credite.

Va multumim.

 

GDPR